Viziunea noastră

Introducere

Noi, Tinerii Verzi, constituim prima organizație de tineret cu o orientare de stânga verde din România și totodată prima care pune accentul pe justiția socială și cea de mediu. Prin luptele și aspirațiile comune constatăm că niciuna dintre problemele noastre politice nu este o prioritate marginală pentru populația țării. Refuzăm să alegem între supraviețuirea și bunăstarea planetei. A fi verde înseamnă să lupți pentru toate aceste cerințe simultan, atât justiție socială, cât și justiție de mediu. În vederea atingerii obiectivului de a avea o Românie și o Europă diversă, democratică, durabilă și socială, folosim toate canalele și instrumentele posibile. Instituțiile administrative reprezintă spații în cadrul cărora se iau multe decizii care ne afectează viețile. Ne străduim să fim prezenți și auziți în toate etapele și la toate nivelurile și să punctăm urgența politicii verzi.

Democrație

Democrația este asaltată din ce în ce mai intens atât în Europa, cât și în alte părți ale lumii. Liderii autoritari ignoră principiile democratice și încalcă statul de drept chiar și în cadrul Uniunii Europene. Unele state membre UE devin așa-numitele „democrații iliberale”. România nu trebuie să urmeze același parcurs. Tinerii Verzi luptă pentru o Românie și o Uniune Europeană care să fie cu adevărat democratice și care să încurajeze participarea activă a cetățenilor la viața politică și, implicit, la procesul decizional atât la nivel local, național, cât și european. Mai multă democrație, nu mai puțină, este răspunsul la criză. Structuri cum ar fi Troika sunt fundamental nedemocratice. Noi credem că o schimbare pentru democrația participativă, responsabilitate și transparență sunt cruciale pentru a obține legitimitatea viitoarei cooperări europene și naționale. Noi milităm pentru o protecție puternică a drepturilor omului, în special a celor mai vulnerabili, a tinerilor și a celor care se angajează în activism pentru a contribui la îmbunătățirea vieții sociale. Teroarea creată de grupările de dreapta și extrema dreaptă în România și Europa ar trebui urmărite și pedepsite, nu minimalizate în mod sistematic. Contestăm supravegherea vieții noastre de zi cu zi, inclusiv din partea unor instituții ale statului precum Serviciul Român de Informații. Ne apărăm împotriva oricărei restricții a drepturilor fundamentale și a extinderii puterilor poliției sau a serviciilor secrete. Ne apărăm libertatea!

Mediu și protecție climatică

Criza climatică implică cea mai mare amenințare cu care se confruntă omenirea. Tinerii Verzi din întreaga lume, precum și specialiștii, consideră că actualul sistem economic care depinde de creșterea materială și de creșterea consumului la infinit constituie o cauză principală a schimbărilor climatice. În vederea opririi acestora, avem nevoie de o trecere la o economie capabilă să abordeze în mod corespunzător daunele aduse mediului, utilizarea resurselor naturale și vocile grupurilor afectate. În lipsa unor măsuri urgente vor fi puse în pericol multe realizări fundamentale, precum aprovizionarea cu alimente și apă, absolut indispensabile. Considerăm că schimbările climatice reprezintă o adevărată nedreptate: cei mai responsabili de schimbările climatice sunt cel mai puțin susceptibili de a fi afectați de acestea, în timp ce cei care sunt cel mai puțin responsabili vor suporta efectele sale negative. Planeta este încă pe cale să înregistreze o creștere a temperaturilor globale cu mult peste 1.5 grade Celsius față de nivelurile de dinainte de industrializare. De aceea este esențial să se adopte o abordare critică la adresa capitalismului atunci când analizează cauzele și consecințele crizei climatice. Noi milităm pentru soluții juste la criza climatică, care să țină cont de rasă, gen, clasă, vârstă sau handicap. Criza climatică nu este singura criză globală cu care ne confruntăm. Criza biodiversității reprezintă, de asemenea, o realitate a cărei gravitate este încă subestimată. A șasea extincție în masă cauzată de activitatea umană se accelerează. Diversele surse de poluare sunt cauza multor boli și decese. Aceste crize sunt simptome ale unui sistem economic care se bazează pe o creștere nelimitată, exploatarea animalelor și a naturii. Trebuie să regândim această relație și să oferim soluții concrete la aceste crize. Protejarea ariilor Sit Natura 2000 prin reclasificarea lor ca parcuri naturale și pedepsirea mai dură a defrișărilor ilegale este, de asemenea, o prioritate. Susținem crearea unui catalog național de specii exotice și invazive ce trebuie monitorizate și eliminate de pe teritoriul României: plante ori animale care-și depășesc rolul ornamental sau de mascotă și ajung în libertate modificând negativ ecosistemul local. Un alt scop este controlarea și limitarea urgentă a vânzătorilor de animale domestice sau exotice cu destinația de mascote, interzicerea spectacolelor cu animale dresate și tratamentul lor degradant.

Energie

Pentru a ne îndeplini obiectivele climatice este necesară o transformare profundă a sistemului energetic. România trebuie să elimine treptat toți combustibilii fosili, începând cu cărbunele și gazele naturale. Combustibilii fosili trebuie să fie înlocuiți cu surse regenerabile precum energie eoliană, solară sau hidroelectrică. Producția de energie electrică trebuie să fie 100% regenerabilă până cel târziu în 2035 și să depășească 75% până cel târziu în 2030. Susținem formele de proprietate colectivă a producției de energie, cum ar fi cooperativele energetice și autoconsumul. Ne opunem microhidrocentralelor care distrug cursurile râurilor, afectând fauna și flora locală prin îndiguire, schimbarea cursului râului, schimbarea debitului doar pentru a produce bani din vânzarea de energie, dar și turbinelor eoliene ce se suprapun cu rutele de migrație ale păsărilor. Statul ar trebui să subvenționeze tranziția termoficării și a apei calde din combustibil fosil ori lemn în încălzire cu boilere și centrale electrice sau solare, prin izolarea corespunzătoare a clădirilor. Pe termen mediu și scurt, centralele nucleare pot fi o opțiune pentru producerea energiei până la retragerea lor din funcțiune, sperând că într-un viitor apropiat sistemele regenerabile vor putea funcționa la o capacitate de furnizare și stocare optimă.

Agricultură

În conformitate cu obiectivele de dezvoltare durabile ale Agendei 2030, dorim o tranziție către un model mai sustenabil, unde să putem împăca industria, consumatorii, producătorii și fermierii cu resursele din ce în ce mai limitate ale Planetei. Avem nevoie de un model de ferme, crescătorii, livezi, pepiniere și terenuri agricole unde resursele locale sunt folosite într-un mod responsabil, cu impact minim asupra naturii, într-un circuit local, cu producători locali și vânzare locală, compus din fermieri mici și mijlocii, formând cooperative agricole, opus sistemului actual de lanțuri mari de distribuție unde se produce mai mult decât se vinde, iar marfa este plimbată între diferite depozite, aprozare și supermarketuri, irosindu-se energie și poluând mediul prin combustibili și refrigerare. Uneori marfa sau surplusul nevândut ajung la gunoi, iar fermierii sunt plătiți cu mult sub valoarea produselor, având nevoie de subvenții pentru a supraviețui. Susținem un model de rotație a culturilor agricole, unde terenurile sunt lăsate să se odihnească și să se regenereze în mod corespunzător, cu parcele adiacente rezervate naturii sălbatice pentru polenizatori și păsări, unde culturile sunt de tip bio, bazate pe îngrășăminte naturale și tratamente fitosanitare cu impact minim asupra pământului, a faunei și a florei locale. Dorim introducerea unui sistem de tratare și reciclare a apelor uzate în agricultură și zoocultură, prin metode umane de sacrificare, înmulțire și creștere a animalelor din ferme și ne opunem utilizării continue a pesticidelor artificiale, în special a neonicotinoidelor utilizate prin constantele derogări date de statele membre ale UE, deși sunt interzise, inclusiv a otrăvirii și împușcării păsărilor văzute drept dăunătoare pentru agricultură și piscicultură (vulturi,cormorani etc), atâta timp cât nu există un motiv rațional de control al populațiilor, exceptând îmbogățirea producătorilor ce caută să obțină un randament cât mai mare pe spatele biodiversității. Din cauza pesticidelor, apicultorii au mari probleme în a-și menține coloniile de albine, dar și a producerii mierii de tip bio. Din același motiv coloniile de albine sălbatice sunt din ce în ce mai mici, multe specii fiind deja pe cale de dispariție, afectând polenizarea și înmulțirea plantelor. De asemenea suntem împotriva plantelor și animalelor modificate genetic.

Transporturi

Transporturile sunt responsabile pentru aproape un sfert din gazele cu efect de seră emise pe continentul nostru. Domeniul respectiv constituie una dintre principalele surse de poluare a aerului, care este responsabil pentru moartea prematură a multor persoane în fiecare an în Uniunea Europeană. Schimbările atât în practicile, cât și în modurile de transport, sunt absolut indispensabile, iar trecerea la călătorii cu emisii zero reprezintă o prioritate. Este necesară favorizarea călătoriilor cu trenul în detrimentul călătoriilor cu avionul. O politică eficientă ar putea implica eliminarea treptată a zborurilor comerciale pentru călătoriile în care este posibilă utilizarea unui mijloc de transport alternativ ecologic. În același timp, rețelele de trenuri ar trebui să fie dezvoltate în continuare, incluzând construcția de trenuri de mare viteză și introducerea mai multor rute de trenuri de noapte, în scopul de a realiza o rețea de linii de mare viteză care să conecteze marile orașe din România și Europa. Ar trebui să acordăm prioritate renovării liniilor de cale ferată existente în detrimentul construirii de noi linii pentru a minimiza impactul asupra mediului. În același timp, liniile secundare existente în zonele rurale ar trebui să fie menținute și ar trebui să se extindă frecvența serviciului acestora acolo unde este cazul. Ar trebui depuse eforturi pentru a realiza o rețea 100% decarbonizată până în 2035. Călătoriile cu trenul prin Europa ar trebui să fie facilitate, de exemplu prin introducerea unui sistem european de bilete de tren. Cele interne ar trebui să fie gratuite pentru studenți, la fel cum sunt pentru elevi. Ne opunem domicilierii companiei de zbor în țări cu regim fiscal cu mult mai avantajos decât cel local și introducerea taxării kerosenului pentru zboruri, fiind unul din principalele motive pentru care uneori zborurile cu avionul sunt mai ieftine decât biletele de tren. Dorim favorizarea autobuzelor și tramvaielor electrice în mediul urban și suburban, introducerea de limite pentru circulația mașinilor și crearea de piste de biciclete care să conecteze toate cartierele unui oraș, inclusiv orașele și satele între ele, cetățenii având întotdeauna opțiunea de a fi pieton, ciclist ori călător în mijlocul de transport în comun decât în vehiculul privat. Primăriile și consiliile locale ar trebui să nu discrimineze sau să investească doar în cartierele considerate profitabile pentru vânzarea de bilete a transportului în comun, fiind această marginalizare ce introduce constanta nevoie de mașină personală pentru deplasare.

Economie

Tinerii Verzi din România, alături de organizațiile membre FYEG, identifică cauzele profunde ale crizei sociale în actualul sistem economic. Considerăm că acest sistem bazat pe concurență fără limite, consumerism, exploatarea lucrătorilor și maximizarea profitului este nesustenabil și incompatibil cu resurse limitate ale planetei și cu obiectivul unei economii care să aducă beneficii tuturor. Acest sistem creează nedreptăți în cadrul societăților. Nu ar trebui să acordăm prioritate creșterii economice, profitului și consumului, ci mai degrabă bunăstării oamenilor. Indicatorii utilizați în prezent de economiști nu reușesc să ia în considerare factorii sociali și de mediu. Prin urmare, considerăm că a sosit momentul să dezvoltăm noi indicatori care care să ia în considerare degradarea mediului și inegalitatea economică. Indicatorul de progres real (IPG) de exemplu, măsoară mai degrabă calitatea generală a vieții decât progresul economic și ia în considerare nevoile indivizilor și ale mediului înconjurător. Trebuie să privim economia într-un mod nou, demontând mitul creșterii nelimitate, să punem capăt acumulării excesive de capital și să acordăm prioritate redistribuirii bogăției și a factorilor de producție.

Social. Lupta împotriva sărăciei

Locuințele au devenit din ce în ce mai greu de găsit, iar salariile au stagnat, în timp ce condițiile de trai au devenit tot mai dificile. Trăim într-o societate care tolerează faptul că unii oameni sunt prea săraci pentru a avea un acoperiș deasupra capului. Acest lucru trebuie să se schimbe, iar noi vom lupta pentru ca locuințele să fie pentru oameni, nu pentru profit. Milioane de oameni din România, inclusiv sute de mii de copii, sunt expuși riscului de sărăcie și excluziune socială, iar anumite părți ale țării se confruntă cu o creștere a ratelor de sărăcie. Neoliberalismul și mituri precum teoria trickle-down nu și-au respectat promisiunile, iar inegalitățile sunt în creștere, amenințând coeziunea societății noastre. Sprijinim un stat social puternic, pe care îl considerăm esențial în lupta împotriva sărăciei și pentru a garanta aplicabilitatea drepturilor fundamentale. Serviciile sociale ar trebui să contribuie la asigurarea accesului tuturor la o locuință, la asistență medicală, la formare și la un loc de muncă. Tinerii Verzi se pronunță pentru implementarea unui venit minim garantat în întreaga Uniune Europeană, stabilit la o sumă care să corespundă costului vieții din fiecare regiune până în 2050. Obiectivul politicii noastre sociale este o securitate socială garantată care să nu lase pe nimeni în urmă.

Muncă

Odată cu progresul tehnologic, cu digitalizarea și cu necesitatea de a reduce impactul asupra mediului al activităților economice, munca se schimbă încontinuu. Este important să reflectăm asupra viitorului muncii pentru a ne asigura că aceste schimbări îmbunătățesc nivelul de trai al tuturor. Susținem un echilibru corespunzător între viața profesională și cea personală. Acest lucru va necesita o întreagă gamă de schimbări, inclusiv reducerea programului de lucru, care, conform studiilor, este însoțită de câștiguri în eficiență. Munca trebuie să fie plătită în mod echitabil. Ar trebui să luăm în considerare nu numai valoarea socială a unui loc de muncă, ci și nivelul de efort mental și fizic pe care solicitat pentru a determina nivelul salariilor. În vederea prevenirii diminuării standardelor sociale și deteriorarea drepturilor lucrătorilor, susținem salariul minim european. Niciun cetățean care exercită un post de muncă nu ar trebui să trăiască sub pragul sărăciei. Lucrătorii ar trebui să aibă posibilitatea de a călători liber, de a-și căuta un loc de muncă și de a lucra în țara pe care o aleg. Sunt necesare măsuri de protecție puternice pentru a se asigura că detașarea lucrătorilor în străinătate nu este folosită pentru a ocoli sistemele naționale de protecție socială. De asemenea, stagiarii trebuie să primească o remunerație echitabilă pentru a-și acoperi costurile de trai, ca o formă de recunoaștere a valorii muncii pe care o depun. Tinerii Verzi susțin interzicerea imediată a stagiilor neplătite în toate instituțiile publice.

Educație

Educația nu se rezumă doar la a învăța să scrii, să numeri sau să formezi muncitori. Ea ar trebui să fie, de asemenea, procesul de instruire a dezvoltării personale și de însușire a drepturilor și responsabilităților ca membru al societății civile. Educația trebuie să fie accesibilă tuturor oamenilor indiferent de vârstă, gen, orientare sexuală, religie, etnie, abilități, origine, locul de reședință, accesul la instrumente digitale, avere sau statutul juridic. Educația nu trebuie să depindă de soldul contului bancar, ea ar trebui să fie gratuită în sistemele publice, de la grădiniță până la universitate. Presiunea ar trebui să fie eliminată de pe copii și studenți, iar o atenție specială ar trebui să fie acordată sănătății lor psihice. Toate tipurile de programe de învățământ ar trebui să fie incluzive. Subiecte precum problemele sociale, educația sexuală, sănătatea mintală și antirasismul, printre altele, ar trebui să figureze în programa școlară a fiecărei instituții de învățământ. Considerăm că elevii din grupurile etnice sau lingvistice minoritare ar trebui să aibă acces, de exemplu, la cultura și/sau limba de origine în școli ca activitate extracurriculară.

Sănătate

Așa cum se afirmă în articolul 25 din Declarația Universală a Drepturilor Omului a ONU, „orice persoană are dreptul la un nivel de trai adecvat pentru sănătate și bunăstare”. Un sistem universal, accesibil și gratuit este esențial pentru atingerea acestor standarde, bazate pe o asistență medicală fizică și psihologică, precum și pe asistență socială și prevenire. Asistența medicală ar trebui să includă fiecare cetățean, fără discriminare, și să se bazeze pe cele mai bune cunoștințe științifice actuale. Asistența medicală gratuită la punctul de utilizare înseamnă că nu se așteaptă ca oamenii să plătească pentru a avea acces la serviciile de sănătate (asistență medicală primară și secundară). În schimb, asigurarea lor de sănătate este acoperită prin intermediul impozitelor. Lucrătorii din domeniul sănătății sunt esențiali, iar condițiile lor de muncă și de angajare trebuie să fie îmbunătățite. Discrepanțele uriașe dintre accesul în mediul rural și cel urban la asistență medicală, cum ar fi serviciile de urgență, ar trebui să fie abordate corespunzător, cu investiții pentru a sprijini și a spori numărul de servicii și de lucrători din domeniul medical în acele zone. Milioane de cetățeni europeni, printre care și aproape jumătate de milion de români, suferă de probleme de sănătate mintală. În calitate de tineri verzi, solicităm ca sănătatea mintală și afecțiunile conexe să fie tratate cu o seriozate mai sporită. Trebuie să creștem disponibilitatea de consiliere și psihoterapie, precum și finanțarea altor servicii de sănătate mintală, pentru a oferi o îngrijire adecvată și accesibilă fiecărui cetățean care se confruntă cu probleme de sănătate mintală, indiferent de mediul lor economic sau social. Grupurile marginalizate (de exemplu, femeile, LGBTQIA+, persoanele de culoare) se confruntă adesea cu probleme atunci când încearcă să acceseze asistența medicală, cum ar fi stigmatizarea în jurul nevoilor lor de sănătate. Cei cu afecțiuni medicale existente (persoanele cu dizabilități și/sau boli cronice) se pot confrunta cu dificultăți în a primi tratament pentru alte afecțiuni. Orice discriminare ar trebui combătută prin acțiuni de sensibilizare și campanii de conștientizare și de reducere a stigmatizării, precum și de formare pentru personalul medical. În plus, solicităm mai multe cercetări privind sănătatea mintală în grupurile marginalizate, dar și inițiative care vizează în mod specific singurătatea și izolarea socială a unor grupuri specifice (persoanele în vârstă, bolnavii cronici și persoanele cu handicap). De asemenea, Tinerii Verzi susțin o mai mare concentrare pe prevenție în politica de sănătate publică. Luptăm împotriva poluării apei și a aerului, cerem eliminarea substanțelor cancerigene. Promovarea dietelor sănătoase, inclusiv reducerea consumului de alimente puternic procesate și promovarea sportului sunt elemente-cheie ale acțiunii pentru a preveni bolile cronice grave. Un stil de viață sănătos ar trebui să fie la îndemâna oricui. Prin urmare, fructele și legumele ar trebui să fie mai ieftine, iar produsele nesănătoase ar trebui să fie descurajate prin taxe ce ar crește prețul acestora, bani din taxe ce ar fi investiți în tratarea afecțiunilor cauzate de acele produse. Sportul este important pentru contactul social și ar trebui nu doar promovat, ci și să fie și accesibil pentru toți. Prin urmare, ar trebui să se acorde sprijin financiar atunci când este necesar. De asemenea, este necesar să se pună în aplicare politici de prevenire în ceea ce privește fumatul și consumul de alcool, de exemplu prin campanii de informare, impozitare, reglementarea vânzărilor și interzicerea publicității. Fumatul ar trebui să fie interzis în locurile publice acolo unde este în mod clar un pericol pentru sănătatea oamenilor. Tinerii Verzi susțin o abordare de reducere a riscurilor prin programe de prevenire în cadrul politicii în domeniul drogurilor și al tratamentului dependenței. Alături de sensibilizarea cu privire la dependență, ar trebui abordată stigmatizarea în jurul acesteia. Dependența ar trebui să fie recunoscută ca o afecțiune medicală, iar protecția socială și sprijinul medical ar trebui oferite celor care se confruntă cu astfel de probleme.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...